సినిమా

రాంబాబు చెప్తే ఉద్యమాలు ఆగిపోతాయా??


రాంబాబు సినిమాలోని డైలాగులకే ఉద్యమాలు ఆగిపోతాయా?? లేక జనం రోడ్లపైకి వచ్చి రాజకీయ నాయకుల గల్లాలు పట్టుకొని తమ డిమాండ్లౌ సాధించేస్తారా?? సినిమాకు అంత కెపాసిటి వుందా?? కూచున్న రెండు గంటల్లో పల్లీలు తినడానికి పక్క సీట్లో కూచున్న వారిపై లుక్కేస్తూ చొంగ కార్చుకునే జనం సినిమాలు చూసి ఏదో పొడిచేస్తారని వాటిని కత్తెర వేయడం పిరికి తనమే! అంత బలహీనమైన ఉద్యమాలా మీవి?? విమర్శను తట్టుకోలేక ప్రతి దాన్నీ నిషేధించుకుంటూ పోతే యింక ఏం చూస్తారు? ఏం వింటారు??