సినిమాలు

సినిమా వాళ్ళ చీప్ ట్రిక్స్..


సినిమాలో సత్తా లేక ఆడుతుందో లేదో అన్న సందేహం వచ్చిన వెంటనే ఏదో ఒక వివాదాన్ని ముందుకు తెస్తూ ప్రచారం కల్పించుకునే చీప్ ట్రిక్స్ కు పాల్పడుతున్నారు. ఇటీవల విడుదలైన రాంబాబు, దేనికైనా రెడీ దీనికి తార్కాణాలు. రాంబాబుకు తెలంగాణా సెగ తగిలి డీలా పడ్డాడు. అలాగే గత కొణ్ణేళ్ళుగా హిట్ లు లేక ఆవురావురుమంటున్న మోహన్ బాబు సంతానం ఈ సినిమాతో ఎలాగైనా కనీస పెట్టుబడి తిరిగి రాబట్టుకోవాలన్న ఆశతో మూడో రోజు నుండి బ్రాహ్మణ వ్యతిరేక సీన్లపై రగడ మొదలయ్యేట్టు చేసారు. నోటి దురద మోహన్ బాబు కాస్తా అతిగా మాటాడి అభాసు పాలయ్యాడు. మొదట సెన్సార్ బోర్డ్ మెంబరు పై దాడి నుండి యిలా ఈ వర్గంపై వరకు కొనసాగించాడు.

అసలు వీళ్ళకు ఈ వారసత్వపు జవసత్వాలు లేకపోతే వీళ్ళతో ఎవడైనా సినిమాలు తీసేవాడా??
వెధవ ట్రిక్కులాపి మంచిగా సినిమా తీసి జనంలోకి రండిరా బాబూ…