విలయం

దగ్గరౌతున్న చంద్రుడు – బద్ధలవుతున్న భూమి


విలయం

చల్లగా వున్నాడని ఇన్నాళ్ళు మురిపించిన చందమామ ఈనెల 19 నాటికి భూమికి అత్యంత చేరువగా వస్తున్నాడన్న వార్తలు ఆ తరువాత జరిగే పరిణామాల గురించి ముందే హెచ్చరికలున్నా జపాన్ ను సునామీ ముంచెత్తడంతో జరిగిన భారీ నష్టం కలచివేసింది. ఇంకా చాలా నగరాలు ఈ ప్రభావానికి లోను కావడానికి ఆస్కారముందన్న వార్తలు భయాందోళనలకు గురిచేస్తున్నాయి. మన దేశం మాత్రం మినహాయింపన్న శాస్త్రవేత్తల వార్త కొంత ఊరట. టీవీలలో న్యూయార్క్ నగరం కింద నేలలో బీటలు వున్నాయని అది ప్రళయానికి దారితీస్తుందని వార్త. ఈ రోజంతా ఇలా భయం భయంగాను, జపాన్ కు జరిగిన అపార నష్టానికి ఆవేదనతోను గడిచిపోయింది. తెల్లవారుతుందా?