విన్నపం

ఈ ‘లైలా’ ఎన్ని కొంపలు ముంచుతుందో?


నిన్నటి విశాఖ వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరికలతో తీర ప్రాంత వాసుల గుండెల్లో స్టీమర్లు పరుగెడుతున్నాయి. ఈ తుఫానుకు చాలా నాజూకైన పేరు ‘లైలా’ గా నామకరణం చేయడంలో మన వాతావరణ కేంద్రం వాళ్ళ  sense of humour కు జోహార్లు. ఇల్లు కాలి ఒకడేడుస్తుంటే, బీడీ ముట్టించి దమ్ములాగినట్లుంది వీళ్ళ  పరిస్థితి. యిప్పటికే ఆరో నెంబరు … ప్రమాద హెచ్చరికలతో భయపెడుతూన్నారు.

లైలా కు నాదో విన్నపం. అమ్మా తల్లీ దయచేసి నీవు జూలు విదిలించక ఏదో తొలకరి జల్లులా అలా ఓ మోస్తరు వానలు కురిపించి, ఏరువాక సాగేటట్లు, వాతావరణం చల్లబడ్డట్లు, బావులలోను, చెరువులలోను నీళ్ళు నిండేటట్లు చూసిపో తల్లీ.

అత్యాశకాకూడదని ఆశిస్తూ..