వినోదం

మన టాకీ సినిమాకు 80 ఏళ్ళు


నేటికి 80 ఏళ్ళ క్రితం మన మొదటి టాకీ సినిమా ఆలం ఆరా రిలీజయ్యింది. నాటి సాంకేతిక విలువలతో మనకు మొదటి టాకీ సినిమాను అందించిన నాటి సాంకేతిక నిపుణులను మరొక్కమారు తలచుకొని సినిమా ఇంత పురోభివృద్ధి చెందడానికి వేసిన ఆ తొలి అడుగును గుర్తుచేసుకుందాం..

ఈ లింక్ లో మరిన్ని వివరాలు