డిమాండ్

రాజీవ్ రెడ్డి, సోనియా రోశయ్యని పెట్టుకోండిరా…


తెలుగు లలిత కళా తోరణం


తెలుగు లలిత కళా తోరణం పేరుకు ముందు రాజీవ్ ను కలపడానిని ఇప్పుడే ఏబిఎన్ లో చర్చలో సుబ్బరామిరెడ్డి సమర్థించుకోవడాన్ని చూస్తుంటే వీళ్ళ పేరుకు ముందు కూడా రాజీవో, సోనియా అనో తగిలించుకుంటే బాగుణ్ణు. ఏమంటే రాజీవ్ జీవితాన్ని త్యాగం చేసాడన్న సోది చెప్తున్నాడు. ఏ రాష్ట్రంలోనూ లేని విధంగా ఈ జాతి వినాయకుల పేర్లను తగిలించేయడం ఎలా సమర్థించగలం. ఆ ఏంకర్ బాగానే అడిగాడు ప్రపంచ బ్యాంకు వేలకోట్ల రూపాయలు ఆర్థిక సహాయం చేస్తుందని ప్రపంచబాంకు ఆంధ్రప్రదేశ్ గా మార్చేద్దామా అని అడిగితే ఈ నత్తి నాయకుడు తుతుతి అని అంటున్నాడు. ఏదో వీడి జేబులో సొమ్ములా మాటాడుతున్నాడు. అది కూడా పార్లమెంటు సభ్యులకిచ్చే నిధులనుండి ఇచ్చినదే.. ప్రజాధనంతో చేస్తున్న పనులన్నీ వీళ్ళ సొంత సొమ్ములా ఫోజులిస్తూ తెలుగువాడి పరువు తీస్తున్నారు. వాటర్ గేట్ కుంభకోణంతో సమానమైన బోఫోర్స్ కుంభకోణంతో భారత పరువు తీసిన రాజీవ్ పేరును ఇప్పటికే ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలన్నింటికీ ఆఖరికి ఎప్పుడో NTR పేరు పెట్టిన విమానాశ్రయానికి కూడా తగిలించారు. అయినా వీళ్ళ దురద తీరక ఇలా సాంస్కృతిక వేదికలకు కూడా తగిలించడాన్ని అంతా వ్యతిరేకించడం మనందరి కర్తవ్యం కాదా?