కామెంట్

సోనియా ……..చాటున దాగిన చిరు..


భారీకాయం కలిగిన ఏనుగు ఎంత గట్టిగా గాలి వెనక వదులుతుందో అని మునుపుటికి ఒకడు తిరగ్గా తిరగ్గా తుస్ మని వదిలేసిందన్నట్లు పాపం చిరు తన ప్రరాపా సూరీడుని కొంగుచాటున కుంగదీసి నవ్వలేక నవ్వు రాక ఏడ్వలేక కాంగీ కండువాతో చీదుకుంటూ ఈరోజు మాటాడిన మాటలు వింటుంటే ఎంత నవ్వుతాం.. మాటాడితే సోనియమ్మ ఎంత ఆదరించారో అంటాడు. అంతే కానీ ఎంతకు అమ్ముడుపోయానో చెప్పడు. ఇంతా చేస్తే బహిరంగ సభ లేదు కదా ఓ చిన్న గదిలో ఓ రజస్వల కార్యక్రమంలా ముగించేసారు పాపం.. రాహుల్జీ మొఖంలో నవ్వు కూడా లేకపాయే,. అక్కడ అన్నా తలనొప్పితో ఏ మీడియా వాడు ఏమడిగేస్తాడో అని హడావిడిగా ఓ పోజిచ్చి వెళ్ళిపోయినాడు. ఆ తరువాత తెచ్చిన కండువాలు కప్పితే దారితప్పిన నవ్వుతో వేయించుకొని మైకు ముందు ఐదు నిమిషాలు మాటాడి చిరు ముగించేసాడు. ఇంక ఈ తీర్థంతో తానేదో సాధించేస్తానన్న భ్రమలలో జనం లేరని గ్రహింపుకొస్తే మంచిది. సొంత లాభం చూసుకోవడంలో అరవింద్ చేయూత ఎలానూ వుంది కదా….